KOSTARYKA

DOM NA SZOSIE DO SIQUIRRES

Siquirres. Stolica kantonu o tej samej nazwie. Pierwsze datowane wzmianki o nim pochodzą z 1678 roku. Jego nazwa oznacza indiańskie słowo "czerwonawy". Przed miastem stykają się dwie trasy łączące San Jose z Limon. Usytuowany jest w nim unikalny architektonicznie okrągły kościół z drewnianymi wykończeniami wnętrza (symbolizujący tradycyjną chatę Indian Miskito). Ustawiony jest również pomnik "martirel del Codo del Diablo" upamiętniający wszystkich, którzy stracili życie w wydarzeniach 1948 roku. Wyróżnia się także targiem centralnym na przeciwko stacji kolejowej. W 1934 roku podpisane zostało porozumienie po strajku 10.000 robotników na plantacjach bananów. Odchodzą z niego pociągi towarowe do portu Moin.

PROWINCJA LIMON