D O M I N I K A

PRZEPYCHANKI W ORGANIZACJI KARNAWAŁU

22.01.2017

Dwie rywalizujące ze sobą grupy karnawałowe wydały oświadczenie, że nie wystąpią w dorocznym karnawale na wyspie. Potwierdził to przewodniczący Thunderbirds - Caesar "Zah" Emmanuel dodając, że podobne stanowisko ma Karnival Korner Karnival (KKK). Obie zamieszane są w proces sądowy z organizatorem karnawału Discover Dominica Authority (DDA).

Do sporu doszło gdy w 2016 roku organizatorzy wręczyli nagrodę grupy karnawałowej roku dla Afrikulture Stilt Walkers. Podług kwestionujących werdykt, grupa ta nie spełniła dwóch kryteriów: pierwszy, że musi posiadać co najmniej 50 dorosłych członków i drugi, że należy pokonać dwa razy dystans trasy karnawału. W przypadku Thunderbirds będzie to drugi raz w 60-letniej historii grupy, kiedy nie będzie ona startować w oficjalnej karnawałowej paradzie.