G W A T E M A L A

KOLEJNE ZWOLNIENIA W RZĄDZIE I BANKU. SKANDAL KORUPCYJNY.

21.05.2015

Prezydent Otto Pérez Molina zwolnił 3 ministrów w związku ze skandalem korupcyjnym w jego rządzie. Wśród zwolnionych są: Minister Spraw Wewnętrznych Mauricio López (tzw. prawa ręka prezydenta), Minister Środowiska Michelle Martinez oraz Minister Energii i Górnictwa Edwin Rodas. Zwolniono także Szefa Wywiadu Ulisesa Anzueto. Z kolei 20.V aresztowany został kolejny bliski współpracownik prezydenta - dyrektor gwatemalskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (IGSS). Razem z nim zatrzymano dyrektora Banku Centralnego za osobny skandal korupcyjny na kwotę 14,5 mln $. Prezydent Molina oznajmił, że nie zrezygnuje z urzędu do końca swojej kadencji czyli I.2016.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie