G W A T E M A L A

GWATEMALA I HONDURAS PODPISUJĄ POROZUMIENIE O UNII CELNEJ

27.02.2015

Gwatemala i Honduras podpisały bilateralne porozumienie tworzące unię celną mającą zarówno ukrócić ucieczki ich obywateli do USA jak i poprawić warunki ekonomiczne. Podpisane zostało na szczycie państw Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali w Tela. Było to pierwsze spotkanie w ramach Przymierza dla Postępu Planu Północnego Trójkąta. W XII.2015 roku mają być usunięte posterunki celne na wspólnej granicy. Ma to obniżyć koszty i przyspieszyć transport.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie