G W A T E M A L A

SĄD APELACYJNY PODTRZYMAŁ WYROK NA TRUCICIELACH RZEKI

1.1.2016

Sąd Apelacyjny podtrzymał bezprecedensowy wyrok o świadome niszczenie środowiska na hiszpańskiej firmie uprawy palmy olejowej Empresa Reforestadora de Palma de Petén SA (REPSA). Wcześniej, we IX.2015 roku sąd zawiesił działalność REPSA na 6 miesięcy, tak by oskarżenia wobec niej mogły być należycie zbadane. Obarcza się ją o zaniedbania które doprowadziły do masowego pomoru ryb w obrębie rzeki La Pasión w departamencie El Peten, co miało skomplikować życie dziesiątek tysięcy żyjących w obrębie Gwatemalczyków.

Początek wymierania ryb miał miejsce w 2014 roku, jednak to co wydarzyło się rok potem przeszło wszelkie czarne wizje. Naukowcy z Gwatemalskiego Wydziału Nauk Chemicznych stwierdzili rozpościerającą się na powierzchni rzeki 70-centymetrową warstwę toksyn, która spowodowała duszenie się ryb.

Eksplozja kryzysu ekologicznego zmobilizowała aktywistów z całego wiata do obrony tych terenów. 18.IX.2015 roku przed wejściem do budynku sądu (w dniu ogłoszenia wyroku o zwieszeniu działalności firmy) zabito indiańskiego profesora, obrońcę praw człowieka i krytyka REPSA - Rigoberto Lima Choca. Był pierwszym aktywistą który dokumentował społeczno-ekologiczne zniszczenia spowodowane działalnością REPSA.

Wcześniej porwano i wypuszczono 3 innych aktywistów członków Komisji Obrony Życia i Natury. Oni też utrzymywali, że zrobiono to w odwecie za krytykę działalności REPSA. 11.VI.2015 roku aktywiści złożyli przeciwko niej pozew. Uważali, że dokonano przestępstwa przeciwko ludzkości. Nie chodziło tylko o wymieranie gatunków ryb, ale podkreślano że rzeka jest też częścią kultury i historii ludności. Z rzeki pozyskiwali oni żywność, a jej zatrucie spowodowało zawalenie się ich poczucia bezpieczeństwa.

Swoje zaniepokojenie wyraziło też ONZ uwypuklając, że działalność firmy spowodowała przetrzebienie 20 gatunków ryb oraz 20 gatunków płazów, ptaków i ssaków. Podkreślano psychologiczny wpływ takiego zniszczenia na rodziny, o brutalnym wtargnięciu w ich przyzwyczajenia i poczucie przynależności do danych terenów. Powoływano się na dane podług których każda tona oleju palmowego przyczynia się do pozyskania 2,5-3,74 ton odpadów przemysłowych.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie