G W A T E M A L A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

DZIEWCZYNKI WCIĄŻ ZMUSZANE DO ZAMĄŻPÓJŚCIA

15.11.2016

Rok po tym jak w Gwatemali wszedł w życie przepis o zakazie małżeństw dzieci, wiele biednych rodzin dla których była to forma zarobku nadal udostępnia swoje córki do zamążpójścia. Jest to spowodowane pogłębiającą się w wyniku suszy biedą. Kraj ma jeden z najwyższych odsetków małżeństw dzieci w Ameryce Łacińskiej.

Wielu Indian Majów akceptuje takie wczesne małżeństwa. 1/3 dziewcząt wychodzi za mąż przed 18 rokiem życia. Podług nowych przepisów małżeństwo można zawierać w wieku 18 lat jednak od 16 roku życia jest to też możliwe za specjalną zgodą sądu. Od wprowadzenia zakazu sąd wydał pozytywne werdykty w przypadku 12 z 37 dzieci. Odrzucił na przykład zgodę na zamążpójście dziewczynki która na przesłuchaniu przyznała się, że jej ojciec zmusił ją do poślubienia dwa razy starszego od niej mężczyzny ponieważ chciał w ten sposób spłacić swoje zadłużenie. W niektórych biednych rejonach Gwatemali dziewczynki nadal sprzedawane są za krowę, parcelę ziemi czy gotówkę.