G W I N E A --R Ó W N I K O W A

GWINEA RÓWNIKOWA WYRZUCA UCHODŹCÓW ZAROBKOWYCH

13.05.2016

Gwinea Równikowa oraz Gabon eksmitowały ze swoich terytoriów do Kamerunu kilka tysięcy środkowoafrykańskich obywateli. Swoje posunięcia argumentują faktem, że osoby te nie miały odpowiednich dokumentów. Dodatkowo oskarżają je o nielegalne górnictwo oraz przestępczą działalność.

Większość z wydalonych osób próbowała się dostać do Gwinei Równikowej i Gabonu ze względów ekonomicznych. Oskarżają oni policję obu krajów o splądrowanie ich domów, przejęcie pieniędzy i odstawienie na przejście graniczne w Kiossi. Część z nich dopiero co przyjechała do nowych miejsc, inni przebywali w nich od kilku lat.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie