G W I N E A --R Ó W N I K O W A

FARSA SĄDOWA I NIEZASŁUŻONY ARESZT

25.05.2015

Na rząd Gwinei Równikowej spadłą krytyka po tym jak nie doszło do natychmiastowego uwolnienia Roberto Berardiego, wspólnika biznesowego najstarszego syna prezydenta (i zarazem drugiego wiceprezydenta Teodoro Nguema Obianga). Odbył on karę niezasłużonego 28-mieięcznego więzienia. Pierwotnie jego wyrok zakończył się 19.V, jednak władze sądowe zapowiedziały przedłużenie jej do 7.VII. Mimo wcześniejszych zapewnień nie uznano mu na poczet kary 6-tygodniowej bytności w areszcie i więzieniu domowym.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie