G W I N E A --R Ó W N I K O W A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PORTUGALIA CHCE ZNIESIENIA KARY ŚMIERCI W GWINEI RÓWNIKOWEJ

3.11.2016

Minister Spraw Zagranicznych Portugalii Augusto Santos Silva wydał oświadczenie, że Gwinea Równikowa musi znieść karę śmierci w trybie natychmiastowym inaczej jej członkostwo w Wspólnoty Państw Portgalskojęzycznych (CPLP) będzie nieważne. Innym istotnym warunkiem przynależności Gwinei Równikowej do tej organizacji jest szerzenie powszechności języka portugalskiego. Tymczasem prawie nikt w tym kraju nie mówi w tym języku. Gwinea Równikowa stała się członkiem CPLP na szczycie w Dili w Timorze Wschodnim w VII.2014 roku. Stało się to po wyraźnym poparciu Angoli.