G W I N E A --R Ó W N I K O W A

BANK CHIN INWESTUJE W INFRASTRUKTURĘ

29.04.2015

Gwinea Równikowa jest największym producentem ropy w Afryce subsaharyjskiej. Ma największe PKB w przeliczeniu na mieszkańca w całej Afryce (20.581 $ w 2013). Podczas wizyty prezydenta Teodoro Obianga Nguema Mbasogo w Pekinie podpisane zostało porozumienie na mocy którego kraj otrzyma 2 bln $ funduszy na infrastrukturę z Przemysłowego i Komercyjnego Banku Chin (ICBS). Część z nich będzie dostarczana bezpośrednio do rządu, inne będą przyznawane wykonującym inwestycje w kraju chińskim firmom.

Gwinea Równikowa jest pod obstrzałem zachodnich organizacji ds. praw człowieka. Obecnie Chiny są głównym eksporterem gwinejskorównikowej ropy (która stanowi 95% PKB kraju). Spadki cen ropy w 2014 roku na rynkach światowych mocno zaznaczyły się w ekonomii kraju. W ciągu ostatnich lat spada też jej wydobycie. W 2014 roku dziennie wydobywano 270.000 baryłek (spadek z poziomu 369.000 w 2007). Takie symptom wymuszają na rządzie dywersyfikację ekonomii. Powstał plan “Horyzont 2020” mający na celu budowę infrastruktury głównie w służbie zdrowia, wodociągach i systemie transportowym.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie