G W I N E A --R Ó W N I K O W A

USA ZANIEPOKOJONE ŁAMANIEM PRAW CZŁOWIEKA

30.03.2015

USA są głęboko zaniepokojone raportami o zatrzymaniu i restrykcjach wobec opozycji w Gwinei Równikowej. 17.III.2015 roku podczas podróży do swojego rodzinnego miasta Mongomo zatrzymany został Guillermo Nguema Ela, lider opozycyjnej Demokratycznej Siły Republikańskiej (FDR). 19.III w Malabo aresztowano innego członka FDR Luisa Nzo Ondo, który krytykował aresztowanie Nguemy Ela. Nie zostały mu jednak postawione żadne zarzuty. USA naciska na Gwineę Równikową by uwolniła obu mężczyzn. Powołują się na artykuł 13 konstytucji Gwinei Równikowej mówiący o gwarancjach wolności słowa i zrzeszania się. Zaniepokojenie budzi także podżeganie w krajowych rządowych mediach do nienawiści wobec innej opozycyjnej partii Konwergencji dla Socjaldemokracji (CPDS). Wzywa się do jej rejestracji i czynnego udziału w życiu politycznym kraju, (tak jak zostało ustalone w Narodowym Politycznym Dialogu 2014).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie