G W I N E A - B I S S A U

SZMUGLOWANIE DZIECI DO SENEGALU

8.03.2015

Gwinea-Bissau rozbiła gang zajmujący się szmuglowaniem dzieci do Senegalu. Przewieziono 54 dzieci które potem były zmuszane przez islamskie szkoły do żebrania na ulicy. Uwolnione dzieci miały od 5-15 lat. Uwolnienie nastąpiło w miasteczku granicznym Cambadju. Często takie szmuglowanie następuje za zgodą rodziców. Rodzice próbowali tłumaczyć celnikom, że dzieci jechały do Senegalu w celu czytania Koranu. Aresztowano 2 mężczyzn, a 2 kolejnym udało się zbiec. W Senegalu który jest państwem muzułmańskim dzieci często są powierzane nauczycielom którzy uczą je w szkołach koranicznych nazywanych daaras. Zdaniem Nadzoru Praw Człowieka (HRW) w wielu daaras dzieci które nie wywiążą się z dziennych „utargów” żebraczych poddawane są przemocy fizycznej i psychologicznej

Inne na ten temat

Podobne tematycznie