G W I N E A - B I S S A U

POWOŁANIE NOWEGO RZĄDU

8.09.2015

Prezydent Gwinei-Bissau Jose Mario Vaz z aprobatą drugiej partii w kraju powołał nowy rząd. Na skutek licznej krytyki z jego własnej partii PAIGC, musiał on szukać poparcia u PRS. Gabinet składa się z 15 ministrów i 15 sekretarzy stanu. Na podstawie porozumienia PRS uzyskało 5 ministrów i sekretarzy stanu. W VIII.2015 ONZ wezwało strony sporu w Gwinei-Bissau do dialogu. Demonstracje anty Vaz były spokojne. W 2014 roku do kraju powróciła demokracja, ponownie ruszyła międzynarodowa pomoc zamrożona wcześniej w wyniku zamachu stanu z 2012 roku.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie