G W I N E A - B I S S A U

PLANY INWESTYCYJNE. KONTRAKTY NA DZIAŁANIE KOPALŃ.

4.05.2015

Gwinea-Bissau dokonuje przeglądu kontraktów podpisanych za poprzednich rządów aby upewnić się, że górnicy mają dostateczne środki na rozpoczęcie nowych wydobyć. Ma to na celu również dywersyfikacji inwestycji w transporcie morskim i telekomunikacji. Przeglądane będą też kontrakty na rybołówstwo i wyrąb lasów. Większość 250 mln $ eksportu kraju pochodzi z rybołówstwa oraz uprawie nerkowca zachodniego, ale rząd stara się też rozwinąć wydobycie fosforytów i boksytów. Rząd chce zwiększyć inwestycje by zrzucić zła sławę jako przystań do przerzutu narkotyków między Ameryką Południową i Europą. Sprawdzane jest czy firmy które otrzymały kontrakty mają wystarczające środki do inwestycji. Wydobycie minerałów ciężkich zawiesiła rosyjska firma Varela na północnym wybrzeżu Bissau po tym jak wybuchła afera dotycząca płacenia podatków o zniszczeń środowiskowych. Kanadyjska GB Minerals prowadzi kopalnię fosforytów Farim na północy kraju, a Bauxite Angola ma kopalnię boksytów na SE w Boe. Główny port kraju zarządzany jest przez portugalski Tertir Group, a główna firma telekomunikacyjna kontrolowana przez Portugal Telecom. Port w Bissau jest mały i działa jedynie przy wysokim stanie wód. Podług Międzynarodowego Funduszu Monetarnego wzrost ekonomiczny za ten rok ma być podwojony w stosunku do 2014 i osiągnąć poziom 4.7%. Na marcowej konferencji w Brukseli darczyńcy obiecali 1 bln euro na 10-letni program rozwojowy. Rząd będzie starał się poprawić infrastrukturę na południu, rozważając port głębokowodny w Buba i trasę kolejową łączącą go z kopalnią boksytów w Boe. W Gwinei Bissau obowiązuje półprezydencki system portugalsku, gdzie prezydent nie jest najważniejszy a jego obowiązki nakładają się z obowiązkami premiera.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie