N I K A R A G U A

RODZICE NIE CHCĄ DZIECI W SZKOŁACH. PROTEST PRZECIW KANAŁOWI NIKARAGUAŃSKIEMU.

4.02.2015

Nikaraguańscy rolnicy grożą, że nie poślą dzieci do szkół jeśli rząd nie wycofa się z planu budowy Kanału Nikaraguańskiego przez ich miejscowości. Przeciwnicy Kanału roznoszą między rodzinami ulotki nawołujące do bojkotu nowego roku szkolnego. Mieszkańcy San Miguelito utrzymują, że żołnierze zakwaterowani zostali w bursach szkolnych celem tłumienia ewentualnych zamieszek. Armia odrzuca wszelkie oskarżenia.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie