N I K A R A G U A

NIKARAGUA INWESTUJE W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ

7.01.2016

Władze Nikaragui postawiły sobie za cel osiągnięcie do 2017 roku poziomu 75% odnawialnej energii i 90% do 2020. W I.2015 roku Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) oceniła, że Nikaragua ma świetlaną przyszłość w dziedzinie niewykorzystanych zasobów odnawialnych. W VI.2015 energia odnawialna stanowiła 54% całej elektryczności kraju, a dostęp do niej miało 80% populacji.

10 lat temu była zgoła odmiennie. 64% Nikaraguańczyków miało dostęp do elektryczności, ale cierpiało na przerwy w jej dostawie od 4 do 5 godzin dziennie. Wówczas 25% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Kiedy w 2007 roku władzę objął Daniel Ortega, zadecydował o inwestowaniu w taki rodzaj energii. W latach 2006-2012 Nikaragua przeznaczyła na ten cel 1,5 mln $. W 2012 roku stanowiło to piąty najwyższy odsetek PKB na świecie. W okresie tym 15% elektryczności pochodziło z elektrowni wiatrowych, 16% geotermalnych, 12% hydroelektrowni, a 7% biomasy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie