N I K A R A G U A

RZĄD WYMUSZA ZGODĘ INDIAN NA PRZEBIEG KANAŁU PRZEZ ICH TERYTORIUM

13.01.2016

Pod okiem rządu zamaskowani policjanci i urzędnicy zmuszali nikaraguańskich Indian i Murzynów do podpisania dokumentów dotyczących zgody na budowę wartego 50 bln $ mającego przechodzić przez ich terytorium Kanału Nikaraguańskiego. Byli zastraszani i mieli wrażenie że nie mają innego wyboru.

Incydent zdarzył się trzy dni po nieplanowanych spotkaniach (8-10.I) między urzędnikami Kanału, a przywódcami Rządowego Terytorium Rama-Kriol (GTR-K). To karaibskie terytorium ma zasięg 6 społeczności Indian Rama i 3 afrokaraibskich Kriol w regionie karaibskim.

Zdaniem przedstawicieli rządu dokumenty te dopiero zakładały terminy późniejszych negocjacji w tej sprawie. Sześciu z dziewięciu przywódców podpisało pepiery jednak jak potem twierdziło nie byli nawet świadomi co podpisywali bo nie pozwolono im przejrzeć dokumentów.

W 2013 roku parlament nikaraguański jednostronnie bez żadnych publicznych konsultacji przyznał odnawialną 50-letnią koncesję na budowę Kanału chińskiemu bilionerowi Wang Jingowi i jego HKND Group. Zarówno rząd jak i Chińczycy twierdzą, że budowa rozpocznie się pod koniec 2016 roku. Podnoszą się jednak coraz większe protesty ze względu na budzące niepokoje oddziaływanie ewentualnego kanału na środowisko i społeczeństwo. Na skutek zmian na giełdzie uszczerbku doznała też fortuna samego Wanga.

Koncesja nadaje HKND prawo do wywłaszczania ziemi gdziekolwiek w Nikaragui. Planowane są przesiedlenia od 29.000 – 60.000 osób. Inaczej niż w przypadku pozostałych terytoriów - Rama-Kriol jest chronione prawnie. By kanał mógł przechodzić przez ich ziemie, rząd musi otrzymać zgodę od przywódców społeczności. Indianie twierdzą że dotąd nie zapraszano ich na żadne rozmowy, nie wykazano im też rezultatów badań naukowych odnoszących się do wpływu konstrukcji na środowisko. Rząd miał wydać jedynie streszczenia tych wyników. W VI.2014 roku Indianie złożyli skargę do Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie wchodzenia na ich terytorium urzędników ds. Kanału.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie