N I K A R A G U A

W RIVAS SPADA UPRAWA PAPAI

25.04.2016

Rolnicy z departamentu Rivas zmuszeni byli do zawężenia areału upraw papai. Spowodowane jest to zmianami klimatycznymi i brakiem funduszy. Podług Czwartego Powszechnego Spisu Rolnego (CENAGRO), do 2012 roku w Rivas pod uprawy papai przeznaczonych było 319 akrów pól. 40% wszystkich plantacji departamentu było plantacjami papai (o 4% mniej niż przed rokiem).

Papaje z Rivas trafiają na cały rynek nikaraguański i często można je spotkać w hipermarketach. Najbardziej popularnymi są odmiany Creole, Maradol i Pococi. Ta ostatnia jest odmianą hybrydową pochodzącą z Kostaryki.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie