N I K A R A G U A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

NIKARAGUA MA W NOSIE EKOLOGIĘ I TRACI LASY

18.09.2016

W Nikaragui 1 terytorium porośnięta jest lasem, z czego 20% to starodrzewostan w tzw. Mezoamerykańskim Korytarzu Biologicznym. Ekolodzy podkreślają, że to może się skończyć kiedy dojdzie do realizacji planowanej inwestycji budowy Kanału Nikaraguańskiego.

Nadkaraibskie Regiony Autonomiczne Atlantyku Północnego (RAAN) i Południowego (RAAS) straciły już 40% swoich pierwotnych lasów. Tymczasem znajdujące się ma nich Rezerwaty Naturalne Punta Gorda i Cerro Silva mniej bo 25%. Wszystko to pod ślepym okiem Ministerstwa Środowiska (MARENA) i armii. Kolejny z rezerwatów - Rezerwat Biologiczny Indio Maíz w ciągu ostatnich 15 lat stracił 2.000 ha lasu, w tym 1.000 ha zaledwie 8 km od głównego posterunku wojskowego. Mimo, że mieszkańcy zgłaszali problem i prosili o interwencję.

Kraj dysponuje nikłymi środkami finansowymi w walce z taką ekologiczną patologią. Naukowcy sugerują, że politykom taka sytuacja jest na rękę. Za przykład podają konferencję na której władze oznajmiły, że gotowe są sprzedać 4,9 mln ha terenu zagranicznym inwestorom. Jeśli dojdzie to do skutku może oznaczać utratę naturalnych terenów leśnych które ciągnęły się od granicy z Kostaryką po Honduras. Atlantyckie stoki gór wciąż pozostają relatywnie nietknięte i reprezentują korytarz ekologiczny z bioróżnorodnością gatunkową.

Nikaragua gdy jej wygodnie reprezentuje postawę izolacji. Jest jednym z niewielu krajów świata które nie podpisały dokumentu redukcji emisji gazów cieplarnianych na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu (2015). Jednocześnie Nikaragua deportuje i utrudnia pobyt naukowcom, pracownikom organizacji pozarządowych i dziennikarzom, do tego stopnia, że Stany Zjednoczone musiały zamieścić alert ostrzegawczy dla chcących podróżować do tego kraju swoich obywateli.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie