N I K A R A G U A

OBAMA OBIECUJE POMOC TRÓJKĄTOWI

11.11.2015

Stany Zjednoczone przeznaczyły 1 bln $ w ramach planu pomocowego dla Ameryki Środkowej. Plan ma objąć głównie trzy targane przemocą kraje: Gwatemalę, Salwador i Honduras. Pomoc tą obiecał regionowi prezydent Obama podczas wizyty w Nikaragui i prywatnych rozmów z prezydentem Danielem Ortegą (10.XI.2015). Poprosił on Kongres o wyasygnowanie tej kwoty w 2016 roku. 400 mln $ będzie przeznaczona na promocję wzrostu ekonomicznego, 300 mln $ na wzmocnienie obronności, a kolejne 300 mln $ na popieranie demokracji. Podług raportu ONZ od 2008 roku z wymienionych 3 krajów pięciokrotnie zwiększyła się liczba osób próbujących dostać się do Stanów Zjednoczonych i blisko 13-krotnie jeśli chodzi o ucieczkę tych narodowości do Meksyku i pozostałych krajów Ameryki Środkowej. W 2013 roku 3 mln (z 41 mln) imigrantów w USA pochodziło z Ameryki Środkowej.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie