N I K A R A G U A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WZROST EKSPORTU POMARAŃCZY

9.12.2016

W pierwszych 10 miesiącach eksport pomarańczy (7,2 mln$) wzrósł o 35% jeśli chodzi o wartość w stosunku do roku 2015. Nikaragua zebrała 51,7 mln kg tych owoców, o 54,4% więcej niż przed rokiem.

Stwarza to możliwość zwiększenia zakresu terytorialnego eksportu i inwestycji w infrastrukturę plantacyjną. W całym kraju znajduje się 23.430 drzewek pomarańczowych. 3.700 ha plantacji usytuowanych jest w regionie Rio San Juan (3.500 ha należy do Empresa Frutales del San Juan). Każde z pomarańczowych drzewek wydaje od 500 do 1.500 owoców rocznie.