N I K A R A G U A

KANAŁ NIKARAGUAŃSKI OPIS PARAMETRÓW I PLANÓW

1.10.2015

Kanał Nikaraguański ma kosztować 50 bln $. Ma mieć długość 275 km i połączyć oba oceany. Podczas delegacji w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele Nikaragui chwalili się że w ciągu prezydentury Ortegi, w Nikaragui wzrosły inwestycje zagraniczne (z 286 mln $ w 2006 do 1,4 bln $ w 2014). Dług zagraniczny ma wynosić zaledwie 40% GDP (spadek ze 109% w 2005). Przewiduje się, że produkt krajowy brutto (GDP) za 2015 rok wyniesie 49 bln $. Uwypuklano że wzrost gospodarczy po wybudowaniu kanału skoczy z 4-5% do 10-12%. Według projektu w skład Kanału będzie wchodzić 106 km odcinek jeziora Nikaragua oraz 39,5 km sztucznego jeziora utworzonego przez postawienie tamy na rzece Punta Gorda. Kanał wybudowany zostanie tak by jego wysokość n.p.m. odpowiadała wysokości jeziora Nikaragua. Seria śluz będzie obniżała lub podwyższała statki o 10 metrów. Śluzy te będą większe od panamskich. Będą miały 525 metrów wysokości i 75 szerokości (panamskie odpowiednio 427 i 55). Nikaraguańczycy krytykują Kanał Panamski że w przypadku suszy ich śluzy nie potrafią poradzić sobie z niskim poziomem wody i z tego powodu np. w VIII.2015 musiały być częściowo unieruchomione. Kanał Panamski po poszerzeniu ma przyjmować jednostki o pojemności do 13,000 TEU, tymczasem po morzach pływają już statki 19,200 TEU. Kanał Nikaraguański ma być przeznaczony dla statków nawet o pojemności 25,000 TEU bowiem przewiduje się, że takie megajednostki będą w przyszłości przewozić 60-70% światowego eksportu.

Prócz Kanału Chińczycy planują wybudowanie specjalnej strefy ekonomicznej po stronie pacyficznej (gdzie zatrudnienie znajdzie 113.000 pracowników), port lotniczy (na którym mogłyby lądować jumbo jety) oraz 582 km dróg i autostrad. Most nad Kanałem będzie miał 80 metrów wysokości (Most Ameryki w Panamie ma 60,3 m).

Zwycięzcą 50-letniej koncesji na budowę kanału jest HKND Group z siedzibą w Hong-Kongu. Przy budowie ma pracować 50.000 pracowników, w tym 12.500 Chińczyków. Bilioner Wang Jing posiadający HKND Group nawołuje do zakończenia budowy do 2020. Ostatni kryzys na giełdzie chińskiej uszczuplił jednak jego fortunę o 85%. Magazyn Bloomberg nazwał go najgorzej prosperującym bilionerem 2015.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie