K O S T A R Y K A

BUDŻET 2016 ZATWIERDZONY

26.11.2015

Dzięki głosom większości (21) opozycji (14 PLN, 6 FA, 1 PUSC) budżet rządu Solisa na 2016 rok nie będzie musiał być poddawany cięciom. Taka sytuacja będzie miała miejsce drugi rok z rzędu. Za było 34, a przeciw 10 posłów. Wartość budżetu wynosi 15 bln $, to o 0,8% więcej niż w 2015. Część posłów Zjednoczonej Partii Chrześcijańsko-Społecznej (PUSC) zarzuciło posłom Partii Wyzwolenia Narodowego (PLN) negocjacje w sprawie ciemnego paktu z rządzącą Partią Działania Obywatelskiego (PAC) i złamanie wcześniejszego porozumienia pomiędzy partiami opozycyjnymi, co zapewniało im siłę w parlamencie. Podług kostarykańskiej konstytucji budżet musi być zatwierdzany w dwóch osobnych posiedzeniach do 30.XI danego roku. Tydzień temu przeszedł stosunkiem głosów 32-13.

W 2014 roku nie było już tak łatwo i ostatecznie drugie zatwierdzenie budżetu odbywało się na specjalnej sesji parlamentu w sobotę 30.XI. Gorące dyskusje i negocjacje trwały przez 5 godzin i zakończyły się o 20 stosunkiem głosów 27-22.