K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

TRZY KOSTARYKAŃSKIE MORSKIE GATUNKI NA LIŚCIE OCHRONNEJ

3.X.2016

Żarłacz jedwabisty [Carcharhinus falciformis], rekiny z rodziny kosogonowatych [Alopiidae] oraz płaszczki Mobula zostały przegłosowane i wciągnięcie w załącznik II na odbywającej się w Ameryce Południowej 17 konferencji Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory (CITES).

Załącznik II zawiera gatunki, które nie są zbyt zagrożone wyginięciem, ale których handel międzynarodowy musi być monitorowany by zapewnić odradzanie się populacji. Wciągnięcie takich gatunków na listę zobowiązuje kraje by podejmowały środki ostrożności by nie zaistniało ryzyko wyginięcia.

W okresie 2002-2013 na terenie Kostaryki populacja żarłacza jedwabistego zmalała o 70-90%. Stanowią one 70% kostarykańskich połowów rekinów. Rekiny kosogonowate odławiane są szczególnie dl płetw ponieważ ich mięso ma słabe wartości odżywcze. Z kolei płaszczki mobula są najczęściej przypadkowymi ofiarami połowów.

Kostaryka wstrzymała się od głosowania za wciągnięciem na załącznik żarłaczy jedwabistych, ale poparła dwa pozostałe gatunki.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie