K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PREZYDENT BOI SIĘ DEGRADACJI RATINGOWEJ KOSTARYKI

14.X.2016

Administracja Luisa Guillermo Solisa chce zamienić podatek obrotowy na podatek od wartości dodanej i podwyższyć stawkę z 13 do 15%. Prezydent straszy, że gdy to nie zostanie dokonane to Kostaryka stanie przed obniżeniem ratingu oraz zwiększy się deficyt budżetowy (który i tak już stanowi 6% PKB). Solis podkreślił, że agencja ratingowa Moody już zdegradowała Kostarykę do poziomu Ba1, a dalsze obniżenie ratingu byłoby dla kraju katastrofą i uplasowałoby ją niżej niż Gwatemalę, (państwo z 1/3 PKB Kostaryki). Prezydent wzywa do przeforsowania reformy podatkowej jeszcze przed wyborami w II.2018 roku.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie