K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

POLICJANCI KTÓRZY ZAPOMNIELI CO TO HONOR

8.XII.2016

W 2016 roku 115 Policjantów zostało zwolnionych z pracy za poważne przestępstwa takie jak gwałty, porwania, wymuszenia czy morderstwa. Stanowią oni 0,8% z 14.200 zatrudnionych w tej formacji oficerów. Minister Bezpieczeństwa Gustavo Mata podał do wiadomości, że 15 popełniło gwałty na dzieciach lub dorosłych, 8 związanych było z zabójstwami, 7 udowodniono powiązania z kartelami narkotykowymi, 2 zostało aresztowanych za wymuszenia, 4 za związki z przestępczością zorganizowaną, a reszta za przestępstwa przeciw mieniu. Przyznał, że sito rekrutacyjne i testy psychologiczne były niewystarczające ponieważ w szeregi dostały się takie patologiczne jednostki. Nie wykluczył, że szeregi policji próbuje infiltrować siatka zorganizowanej przestępczości.