K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

SONDAŻ NA TEMAT WALK KOGUTÓW I PSÓW

27.XII.2016

Blisko połowa mieszkańców Kostaryki chce zakazu walk byków. Jednocześnie 7 na 10 Kostarykan nie ma nic przeciwko tradycyjnym paradom koni. 8 na 10 ankietowanych uważa, że dobro zwierząt powinno być priorytetem w działaniach rządu, a 9 na 10 jest zdania, ż powinno się karać tych którzy dopuszczają się przemocy na zwierzętach. 89% sprzeciwia się walkom kogutów, a 88% walkom psów.

W parlamencie wciąż tkwi jedna z najważniejszych ustaw dotycząca zwierząt (tzw. Ustawa o Dobrostanie Zwierząt). W obecnej formie proponowana ustawa nie zakazuje walk kogutów, rodeo i parad koni, ani zabijania zwierząt dla konsumpcji. Wielu z ankietowanych boi się jej twierdząc, że chyba nie będzie im wolno zabijać pcheł czy karaluchów w domach, a jest to oczywiście myślenie błędne. Nie jest też prawdą, że ustawa zakaże eksperymentów naukowych na zwierzętach.