K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

BOOM BUDOWLANY W MIASTACH GUANACASTE

27.XII.2016

W Guanacaste zarysowuje się wzmożone budownictwo komercyjne. Szczególnie w centralnych dystryktach Nicoya, Santa Cruz i Liberia. Miasta w centrum prowincji przyciągają nawet więcej inwestorów niż nadmorskie turystyczne plaże. Podług Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów (CFIA) szczególnie trend ten uzewnętrzniał się w ostatnich trzech latach. W grupie stawianych budowli znajdują się kliniki, banki, supermarkety i restauracje (nie wliczano w to hoteli).

Największe zaskoczenie występuje w przypadku Nicoi gdzie w okresie 2013-2013 zanotowano 630% wzrost w stosunku do lat 2010-2012. W tym samym czasie reszta prowincji Guanacaste rozwijała budownictwo w tempie 52%, a ogólnie kraj na poziomie 20%. Podług analityków jedną z hipotez takiego stanu rzeczy jest naturalna konsekwencja rozwoju miast w wyniku rozbudowywania się infrastruktury turystycznej wzdłuż plaż. W miastach zakładają siedziby dostawcy i w tych miejscach występuje największa siła robocza. Przypadek Nicoi jest nietypowy bowiem miasto nie posiada w swoim obrębie centrów turystycznych takich jak Papagayo w przypadku Liberii i Tamarindo w przypadku Santa Cruz. Jednocześnie zauważa się tendencję do dywersyfikacji usług.