K O S T A R Y K A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZA 10 LAT WIĘCEJ TURYSTÓW NIŻ ODWIEDZAJĄCYCH

4.I.2017

W ciągu dekady Kostaryka może mieć więcej turystów niż odwiedzających. W 2016 roku zanotowała 2,9 mln osób. Jeśli to tempo wzrostu się utrzyma to za 10 lat liczba ta może wynosić 5,53 mln osób, a w ciągu dwóch dekad potroić się. W 2004 roku kraj odwiedziło 1,5 mln turystów (dwa razy tyle co 10 lat wstecz). W pierwszych 9 miesiącach 2016 roku do kraju przybyło 2,25 mln osób co dawało 12,46% wzrost w stosunku do 2015 roku. Podczas gdy w 1999 roku średnia krajowa wydatków na każdego turystę była zbliżona do 1.064$, do 2013 wartość ta wzrosła tylko o jednego dolara.

W Kostaryce zarysowuje się sezonowość turystyczna, w I.2016 roku przybyło dwa razy tyle osób co we IX.2016. Pojawiają się pomysły by reklamować porę deszczową jako porę zieloną dla turystyki ekologicznej.

Przeciętnie rocznie od 2000 roku liczba turystów wzrastała o 6,3%. Podług prognoz w 2027 roku liczba mieszkańców kraju będzie wynosiła 5,4 mln, a przewidywana liczba turystów wyniesie 5,53 mln.