K O S T A R Y K A

FB..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZAPOWIEDŹ ZATRUDNIENIA DODATKOWO 1.000 POLICJANTÓW9.I.2017

Rząd zapowiedział nową ustawę która zainwestuje w bezpieczeństwo publiczne 80 mln $, dzięki czemu będzie można zatrudnić 1.000 dodatkowych Policjantów. Projekt ustawy o nowym podatku od osób prawnych przeszedł w parlamencie pierwsze czytanie. Jeśli przejdzie drugie, 90% środków uzyskanych z podatku byłoby przekazywanych na policję.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1