K O S T A R Y K A

FB..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKANIE SPOŁECZEŃSTWEM RACZEJ KONSERWATYWNYM17.I.2017

Podług badań naukowców Uniwersytetu Kostaryki (z Centrum Badań i Studiów Politycznych CIEP), 60% Kostarykan sprzeciwia się małżeństwom osób tej samej płci. Badania wykazały, że mieszkańcy są konserwatywni jeśli chodzi o tematy społeczne takie jak homoseksualizm, aborcja, religia i polityka. Większość ludzi przeciwna jest też legalizacji marihuany.

70,3% populacji jest zdania, że religia jest dla nich bardzo ważna w życiu. Wiara popularna jest też wśród grupy wiekowej 18-24 lata (61,9%). 7 na 10 respondentów odpowiadało, że są katolikami, a 2 że protestantami (głównie ewangelikami). Jedynie 1 na 10 osób wyznawała że jest ateistą. Konstytucja Kostaryki wskazuje, że oficjalną religią kraju jest katolicyzm. 60,3% badanych uważa, że taki stan powinien być utrzymany.

3 na 10 osób jest zdania, że aborcja powinna być przeprowadzana w sytuacji gwałtu. To jednak się zmienia jeśli prześledzi się poszczególne grupy wiekowe. Młodzi z przedziału 18-24 lata popierają aborcję w przypadku gwałtu w 50,9%.

78% populacji sprzeciwia się legalizacji marihuany. 50% respondentów jest za legalizacją In vitro.

Badania przeprowadzono na 774 osobach w dniach 31.X-23.XI.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1