K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

NOWA KAMPANIA REKLAMOWA „KOSTARYKA, MÓJ WYBÓR, NATURALNIE”12.VI.2017

Kostarykański Instytut Turystyki (ICT) w porozumieniu ze Światową Organizacją Turystyczną (WTO) oraz CNN International rozpoczęły nową kampanię promocyjną pod hasłem „Kostaryka, mój wybór, naturalnie”. Jej budżet wynosi 1,8 mln $.

Dzięki współpracy z telewizją CNN można było zaoszczędzić na kosztach które pierwotnie wycenione zostały na kwotę 6,58 mln$. Na kampanię składa się 1.342 reklam telewizyjnych, 22,8 mln wydruków cyfrowych oraz specjalnie nagrane programy telewizyjne które mają dotrzeć do 421 mln odbiorców. Promocja obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk, Amerykę Łacińską oraz Francję i Wielką Brytanię.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

Turrialba

Irazu