K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA NUMER 1 W RANKINGU SZCZĘŚLIWYCH CUDZOZIEMCÓW3.II.2017

W rankingu szczęśliwości InterNations Happiest dla osób pracujących i żyjących poza granicami swoich krajów, Kostaryka zajęła pierwsze miejsce. Tabela powstała na zasadzie przepytania 14.300 osób żyjących za granicą w 191 krajach, reprezentujących 174 narodowości. Wypowiadali się oni na temat 43 aspektów życia w obcych krajach (każde z zagadnień oceniane było w skali od 1 do 7).

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1

1