K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

BIUROKRACJA ZABIJA ZATOKĘ NICOYA18.II.2017

W VII.2016 roku w Puerto Níspero de Canas prezydent Luis Guillermo Solis otworzył Międzyinstytucjonalną Stację Badawczą. Miała wspierać Narodowy System Terenów Ochronnych (SINAC), straż przybrzeżną oraz Kostarykański Instytut Rybołówstwa (INCOPESCA). Po początkowych zachwytach i nadziejach dla lokalnej społeczności zaczęły się jednak schody. Mimo, że od otwarcia minęło sporo czasu to w gotowych budynkach pracują jedynie przedstawiciele SINAC. Jedynie kilku strażników parkowych patroluje w ramach zadań wody zatoki Nicoya zapobiegając nielegalnym połowom ryb. Wciąż brakuje koordynacji pomiędzy instytucjami. Obecnie w przypadku alarmu o szmuglowaniu narkotyków, służby muszą dojeżdżać z oddalonego od zatoki portu Caldera. Każdy z takich wyjazdów kosztuje 500.000 colonów. Narzekają także rybacy którzy składając zażalenia na nieodpowiednie działalności w zatoce miesiącami czekają na odpowiedź.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1