K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ORZECZENIE SĄDU NEGATYWNE DLA UBERA23.II.2017

Trybunał Konstytucyjny zatwierdził ustawę o prywatnych taksówkach w myśl której na osoby parające się tym nielegalnie będą nakładane kary finansowe. W X.2015 roku dwoje członków Ruchu Libertariańskiego (Otto Guevara i Natalia Diaz) złożyło interpelację w sprawie ustawy z 2011 roku regulującej nieformalne usługi taksówkarskie. 11.II.2016 roku Trybunał zaczął analizę tego przypadku i jednocześnie zawiesił wszystkie nałożone przez policję grzywny dla nielegalnych taksówkarzy.

Od jutra kierowcy Ubera będą mogli być karani przez policję grzywną w wysokości 104.600 colonów. Tym samym ponownie jak przed rokiem zaczęło dochodzić do utarczek między taksówkarzami zrzeszonymi, a należącymi do Ubera. Ci pierwsi biorą sprawy w swoje ręce i nie pozwalają by uberowcy podprowadzali im klientów. Ich zdaniem orzeczenie sądu daje kres działalności Ubera w Kostaryce (firma weszła na rynek w VIII.2015 roku). Tymczasem główny manager Ubera utrzymuje, że postanowienie sądu nie oznacza kresu działalności jego spółki w tym kraju.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1