K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ROZWODY W KOSTARYCE POTROIŁY SIĘ OD 1990 ROKU24.II.2017

43% małżeństw w Kostaryce kończy się przed osiągnięciem 10-letniego stażu, 31% par rozstaje się w okresie 10-20 lat trwania związku, 16% (20-30 lat), a 8% (30-40). Jedynie 3% kostarykańskich par żyje razem ponad 40 lat.

Od 1990 roku wskaźnik rozwodów w kraju potroił się. Na początku na każde 100 małżeństw rejestrowano 15 rozwodów, podczas gdy w 2016 roku wartość ta wzrosła do 45. Najwięcej rozpadów małżeństw zanotowano w 2009 roku (53).

Zdaniem naukowców za taki stan rzeczy odpowiedzialne są trzy czynniki: większy sekularyzm, mniejsze przywiązanie do tradycji oraz lepsze wykształcenie, które stawia na indywidualne ścieżki kariery. Najkrótsze małżeństwo odnotowano w III.2016 roku. (Para rozeszła się już we IX). W tamtym roku rozeszła się też para która zawarła związek małżeński w 1954 roku.

W 1974 roku Kodeks Rodzinny zezwolił na rozwody w małżeństwach w których dochodziło do cudzołóstwa. Wcześniej takie zezwolenia prawne były stosowane jedynie w przypadku gdy zdrady dopuszczała się kobieta. Mężczyzna mógł mieć na boku kochankę. Para musiała mieć też co najmniej 5-letni staż. W innym przypadku sędzia obligował małżonków do 6-miesięcznego okresu przejściowego zanim unieważnił małżeństwo. W 1977 roku staż małżeński po którym można było brać natychmiastowy rozwód skrócono do lat trzech, a w 2008 roku zapis ten całkowicie zlikwidowano. Przeminęła również zasada, że kobiety po rozwodzie nie mogły wychodzić za mąż wcześniej jak przed upływem 300 dni (podczas gdy mężczyźni mogli to czynić od razu).

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1