K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA PONOWNIE NAJSZCZĘŚLIWSZYM KRAJEM ŚWIATA31.I.2017

W 2016 roku Kostaryka ogłoszona została przez Światowe Forum Ekonomiczne najbardziej zaawansowanym środowiskowo i szczęśliwym miejscem na Ziemi. W rankingu tym wyprzedziła Meksyk, Kolumbię, Vanuatu i Wietnam. To nie pierwszy taki wyczyn Kostaryki bowiem wcześniej była już dwukrotnie na szczycie tej listy (w latach 2009 oraz 2012). W rankingu brane są pod uwagę takie czynniki jak długość życia, nierówności społeczne, ochrona środowiska i samopoczucie mieszkańców.

W 1949 roku Kostaryka zlikwidowała armię, a środki które wcześniej przeznaczała na jej utrzymanie, od tej pory szły na oświatę i opiekę zdrowotną. W 2016 roku wydatki na oświatę stanowiły 8% budżetu (w 1994 roku 2,6%, a w 2014 5,9%). Dla porównania sąsiedni Salwador przeznacza na oświatę 3,42% PKB, Stany Zjednoczone 5,22%, a Kolumbia 4,67%.

W dziedzinie ochrony środowiska Kostaryka od zawsze jest pionierem. W latach 90-tych XX wieku kraj przeforsował serię ustaw środowiskowych w tym finansowanie z podatków lasów państwowych. Wprowadzono też szereg finansowanych zarówno przez rząd jak i międzynarodowe organizacje (jak np. Bank Światowy) programów ochronnych przyrody. Administracja prezydenta Luisa Guillermo Solisa stawia sobie za cel osiągnięcie "zrównoważonego ekologicznie rozwoju społeczno-gospodarczego", co opiera się na teorii, że taki wzrost będzie lepszą pozycją małego kraju w obliczu dużych międzynarodowych wyzwań, takich jak kryzysy zdrowotne, rosnąca przemoc czy zmiany klimatyczne.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1