K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

CORAZ POPULARNIEJSZA IMPORTOWANA WOŁOWINA31.I.2017

Rośnie sprzedaż importowanej wołowiny, mimo, że ogólnie konsumpcja tego rodzaju mięsa w kraju spada. Podług danych Stowarzyszenia Rozwoju Żywca (Corfoga), w latach 2012-2016 sprzedaż wołowiny podwoiła się. W 2012 roku Kostaryka zaimportowała 4.731 ton wołowiny (na sumę 24 mln$), w 2016 roku zaś 9.406 ton (50 mln$). Jednocześnie kostarykańskie rzeźnie w omawianym okresie wyprodukowały o 17,5% mięsa mniej. W 2012 roku zabito 384.230 sztuk krów, a w 2016 – 317.026. W 2012 roku na jedną osobę przypadało średnio 15,7 kg mięsa wołowego. W 2016 zaś – 12,4 kg.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1