K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

19 POPRAWEK DO KODEKSU DROGOWEGO30.I.2017

Parlamentarzyści zatwierdzili w pierwszym czytaniu 19 poprawek do ustawy o ruchu drogowym. Niektóre z nich to m.in. przepis, że zabrania się parkowania w miastach i terenach podmiejskich w niewyznaczonych do tego celu miejscach samochodów ciężarowych, autobusów i innych pojazdów o masie brutto większej niż 2 tony. Funkcjonariusze drogówki mogą zabierać tablice rejestracyjne z samochodów które tarasują chodniki lub przystanki autobusowe. Mogą też odholowywać pojazdy w inne miejsca. Wyznaczono też grzywnę w wysokości 306.850 colonów dla kierowców którzy odmawiają badania alkomatem (w takiej sytuacji przewiezieni zostaną oni do prokuratury). Kierowca może domagać się powtórzenia testu poprzez pobranie krwi, jednak gdy ten też wypadnie pozytywnie pokryje on jego koszty.

Zdefiniowano też karę grzywny (306.850 colonów) za przekroczenie norm hałasu. Dla pojazdów osobowych limit wynosi 90 decybeli, minibusów (92 dB), busów (94 dB), ciężarówek (96 dB), motocykli poniżej (94 dB) i powyżej (96 dB) 250 cc.

W przypadku wystawiania mandatów z fotoradarów będą one obciążać właściciela danego pojazdu. Kara grzywny w wysokości do 104.600 colonów ma być nakładana na kierowców którzy będą prowadzić pojazdy bez stosownych dokumentów. Tej samej wysokości kary będą nakładane na kierowców którzy przewożą ładunki utrudniające prowadzenie pojazdu. Ładunki nie mogą zasłaniać świateł i tablic rejestracyjnych. Nie wolno będzie też przewozić pasażerów na pace lub przyczepach.

Projekt ustawy czeka jeszcze zatwierdzenie przez parlament w drugim czytaniu.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1