K O S T A R Y K A

FB..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

POSZERZENIE SZOSY RADIAL LINDORA24.III.2017

Zielone światło dla poszerzenia (z dwóch do 5 pasów ruchu) szosy Radial Lindora (nr 147). Prace mają potrwać 23 miesiące. Jest to jeden z najbardziej korkujących się odcinków drogi w aglomeracji San Jose. Przebiega ona między szosą 27, a rzeką Virilla. Obecnie przejeżdża nią 32.000 samochodów dziennie. Bywa, że transport nią zajmuje od 30 do 40 minut. Koszt inwestycji wynosi 8,5 mln$.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1