K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

BIUROKRACJA OGRANICZA ROZWÓJ PRZEJŚCIA GRANICZNEGO5.IV.2017

Z powodu biurokracji nadal przejście graniczne Las Tablillas jest dalekie od realizacji. Strona nikaraguańska przygotowała już wszystko do umożliwienia transportu towarów do portu Limon i tym sposobem zaoszczędzenia 150 km drogi, jednak urzędnicy w Kostaryce toną w papierologii.

Po dwóch latach od otwarcia (V.2015) po stronie kostarykańskiej nic się nie zmieniło. Wciąż są tymczasowe budynki i nie zrealizowano obietnic rozwoju miejscowości. Odprawa celna odbywa się w niedogodnych warunkach, często bez zadaszenia. Brakuje środków na dokończenie inwestycji. Wciąż nie ogłoszono konkursu na menadżera obiektu, a parlament nie przegłosował pożyczki na sfinansowanie prac.

W VI.2015 roku Kostaryka podpisała z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju (IDB) umowę o pożyczkę w wysokości 100 mln$ na sfinansowanie Programu Integracji Granicznej. Z sugerowanej puli, 29 mln$ przekazane miało być dla przejścia granicznego w Penas Blancas, a 12 mln $ na Tablillas. Kolejne dolary pochłoną przejścia z Panamą: w Paso Canoas (28 mln $) i w Sixaola (7 mln $). 19.III.2017 roku pożyczka zatwierdzona została dopiero w pierwszym czytaniu. Po konsultacjach ze społecznością indiańską, które mają zakończyć się do 5.IV ustawa ma być ostatecznie poddana głosowaniu do 11.V.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1