K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W AGLOMERACJI SAN JOSE21.IV.2017

Wybuch wulkanu Poas spowodował zanieczyszczenie powietrza w aglomeracji San Jose. Przewyższa ono maksymalne wartości dozwolone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Oznacza to, że mieszkańcy Heredii, Alajueli i Cartago wchłaniają duże ilości siarki, dwutlenku węgla i cząsteczek popiołu. Pomiarów dokonało Kostarykańskie Obserwatorium Wulkanologiczne i Sejsmograficzne (Ovsicori).

W stacji pomiarowej w Hatillo zanotowano średnie stężenie dwutlenku siarki na poziomie 81 ppb z maksymalnym wynikiem 99,1ppb. (Podczas gdy limit maksymalnego stężenia powinien wynosić 75 ppb). Na zły stan powietrza prócz zanieczyszczeń wynikających z ruchu samochodowego ma też tląca się aktywność drugiego wulkanu Turrialba.

Pomiary dwutlenku siarki i węgla przeprowadzane na aktywnym kraterze wulkanu Poas wykazywały rekordowe wartości. Naukowcy interpretują to zjawisko tym, że najprawdopodobniej blisko powierzchni podchodzi już świeża magma.

Dwutlenek siarki jest niewidocznym gazem który powoduje duszności i uszkodzenie układu oddechowego.
Artykuły o kostarykańskich wulkanach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1