K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

TERMINAL KONTENEROWY W MOIN Z OBSUWĄ23.IV.2017

Holenderski koncesjonariusz APM Terminals podał do wiadomości, że projekt budowy terminalu kontenerowego w Moin ukończony jest w 73%. Przyznał też, że inwestycja warta 1 mld $ nie zostanie ukończona do jak planowano I.2018 roku. Obsuwa spowodowana jest problemami z nawierzchnią 20 ha sztucznej wyspy oraz zniszczeniami falochronu. W ciągu miesiąca ma być określony nowy termin. Firma będzie obciążana po 2.000$ kary za każdy dzień zwłoki.

Kilka dni temu wybuchł też skandal, że źle zaprojektowano 2-kilometrowy odcinek drogi łączącej szosę 32 z Limon do Moin. Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych przyznało, że budowa nie miała odpowiednich pozwoleń środowiskowych, a jej współrzędne były niewłaściwie określone i miały odchylenie o 80 metrów. Budowę felernej drogi wygrało w przetargu konsorcjum Consorcio del Atlántico składające się z kostarykańskiej firmy Constructora Meco S.A. i hiszpańskiej Puentes y Calzadas Infraestructuras. Kolejne projekty drogi oraz prace niezbędne do połączenia Szosy 32 z Moin zwiększą koszty budowy drogi do 86 mln$.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1