K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KATOLICY WCIĄŻ WIĘKSZOŚCIĄ W KOSTARYCE9.IV.2017

Naukowcy z Uniwersytetu Kostaryki (UCR) badają zmiany dotyczące katolicyzmu w kraju. Na podstawie ankiet przeprowadzonych na grupie reprezentacyjnej 729 osób stwierdzono, że odsetek katolików zmniejszył się z 71,8% do 69,7% (2017). Drugą największą grupą religijną są ewangelicy (13,4% - 2017, 12,3% - 2016). 12% badanych nie wyznawało żadnej religii (1,4% - 2016). 77,59% osób stwierdziło zaś, że religia stanowi bardzo ważne miejsce w ich życiu.

Naukowcy pytali mieszkańców czy nadal w konstytucji Kostaryki powinien być zapis o religii katolickiej jako oficjalnym państwowym wyznaniu. 55,3% opowiedziało się za pozostawieniem obecnego zapisu w konstytucji. 29,7% było za poprawkami i zapisem o państwie świeckim. W ubiegłym roku złożono petycję do Trybunału Konstytucyjnego o zorganizowanie referendum w sprawie poprawek do konstytucji odnośnie religii. Zbierane są w tej sprawie podpisy.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1