K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

PIERWSZE AUTOBUSY NA WODÓR11.V.2017

Kostaryka jest bliska zakończenia montażu pierwszego napędzanego wodorem autobusu. Maszyna budowana jest przez U.S. Hybrid Corporation. Pierwsze testy mają się odbyć w czerwcu w Liberii. Tym samym Kostaryka stanie się drugim krajem w Ameryce Łacińskiej wykorzystującym wodór w transporcie miejskim. W projekcie biorą udział międzynarodowa firma z siedzibą w Paryżu - Air Liquide, amerykańska Cummins i kostarykańska Relaxury. Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Rafał Cezary Piechociński

Kostaryka

Liberia