K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKAŃSKIE UNIWERSYTETY ZDOMINOWANY PRZEZ ZAMOŻNYCH25.V.2017

Kostarykańskie uniwersytety znane są na całym świecie. Oferują szeroką gamę specjalizacji. Najnowsze badania wykazują, że dostęp do wyższej edukacji mają szczególnie studenci z wyższych klas społecznych. Stwierdzono, że 57,8% studentów należało do dwóch najwyższych klas. 30,6% pochodziło z rodzin o najwyższych wpływach rzędu 4.300$. W 2016 roku studenci lepiej sytuowani mieli 4 razy większe szanse dostać się na studia niż ich niżej sytuowani koledzy. Tymczasem zaledwie 7,2% studentów pochodziło z rodzin o najniższych dochodach - 335$. Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Rafał Cezary Piechociński

Kostaryka

studenci