K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ZACHOROWALNOŚĆ NA DENGĘ W 2017 ROKU25.V.2017

Dane Ministerstwa Zdrowia za pierwszych pięć miesięcy 2017 roku wykazują spadek zachorowań na dengę. W 2016 roku wyróżniano 3 szczepy tej choroby (obecnie aktywne są tylko dwa). Stwierdzono wówczas 6.969 przypadków dengi, a w 2017 roku jak dotąd 1.138. Jak na razie najwięcej zachorowań stwierdzono w kantonach Atenas i Montes de Oro. W tym drugim na 100.000 mieszkańców chorowały 252 osoby. (Wskaźnik ogólnokrajowy wynosił 23/100.000).

5 z 10 kantonów o największej zachorowalności należy do prowincji Limon. Prócz tego miejscami narażonymi są miejscowości turystyczne typu Jaco oraz kantony w obrębie rzeki Sarapiqui. W 2016 roku fumigacją objęto 750.000 domostw.

Podług danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO na świecie na dengę umiera rocznie 25.000 osób. Zagrozonych zarażeniem jest 2,5 mld ludzi (2/5 światowej populacji).
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Rafał Cezary Piechociński

Kostaryka

Montes de Oro