K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

UCHWALONO USTAWĘ O DOBROSTANIE ZWIERZĄT11.VI.2017

1 czerwca przeforsowano ustawę o dobrostanie zwierząt. Z tego powodu rząd oraz władze San Jose zorganizowały na Paseo Colon zabawy dla mieszkańców. Były muzyka i tańce. Zorganizowano przenośne punkty weterynaryjne dla zwierząt, darmowe przekąski dla pupili i mini baseniki dla psów.

Ustawa przewiduje kary od trzech miesięcy do jednego roku więzienia dla osób, które dopuściły się zranienia domowego lub udomowionego zwierzęci. Podobne kary obejmą osoby organizujące walki zwierząt.

Ponadto podług nowych przepisów osoby które nie zbierają nieczystości po psie będą podlegać grzywnie w wysokości od 1/4 do połowy wynagrodzenia podstawowego.

Przepisy te nie mają zastosowania wobec osób prowadzących działalność handlową z zakresu rybołówstwa, akwakultury, rolnictwa, zwierząt gospodarskich, weterynarii, kontroli sanitarnej lub fitosanitarnej i kontroli rozrodczości zwierząt. Zastosowania zwierząt do celów handlowych podlegają obowiązującym przepisom Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa i Hodowli.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

dobrostan

Rafał Cezary Piechociński