K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

KOSTARYKA WYRÓŻNIA SIĘ W WALCE Z CHOROBĄ ALZHEIMERA21.VI.2017

Podług danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie co trzy sekundy ktoś dowiaduje się że jest chory na Alzheimera. Kostaryka jest jednym z 29 krajów świata który posiada szczegółowy plan walki z tą chorobą. Od 2014 roku władze starają się wdrażać najnowsze metody badań w tej dziedzinie.

W 2015 roku na świecie stwierdzono 47 mln przypadków zachorowań na Alzheimera. Podług szacunków w 2030 roku liczba ta wzrośnie do 75 mln, a w 2050 do 131 mln. Najbardziej narażonym regionem będzie Ameryka Łacińska. Szacuje się, że w 2050 roku chorych na tę chorobę będzie tam od 8 do 27 mln ludzi. Obecnie w Ameryce Środkowej na Alzheimera choruje 180.000 osób. W 2050 będzie ich prawdopodobnie 978.000. W samej Kostaryce obecnie zdiagnozowanych jest 30.000 przypadków. Do 2050 prognozowany jest wzrost o 433%.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

Alzheimer

zachorowania

Rafał Cezary Piechociński