K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

POBUDZONY SEKTOR BUDOWLANY. POZYTYWNE DANE.30.VI.2017

Sektor budowlany w Kostaryce rozbudza się. Jednym z głównych pozytywnych symptomów w tej dziedzinie gospodarki są nowe miejsca pracy. W pierwszym kwartale 2017 zatrudnienie wzrosło o 5,71% (6.540 stanowisk) w porównaniu do analogicznego okresu 2016. 25% zatrudnionych w budownictwie to cudzoziemcy, z czego 95% to Nikaraguańczycy. W 2016 roku budownictwo wygenerowało 2.435 mln $ (4,4% PNB). W 2017 roku oczekuje się wzrostu o dalsze 2,2%, głównie za sprawą wzrostu budownictwa prywatnego które co miesiąc wykazuje zwyżkę o 5%. Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

budownictwo

PNB

Rafał Cezary Piechociński